„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste boli veľkodušní v zriekaní, pôste a modlitbe za všetkých tých, ktorí sú v pokušení a sú vašimi bratmi a sestrami. Zvlášť vás prosím, aby ste sa modlili za kňazov i za všetkých zasvätených, aby ešte vrúcnejšie milovali Ježiša, aby Duch Svätý naplnil ich srdcia radosťou, aby vydávali svedectvo o nebi a nebeských tajomstvách. Mnohé duše sú v hriechu, pretože niet tých, ktorí sa obetujú a modlia za ich obrátenie. Som s vami a modlím sa za vás, aby vaše srdcia boli naplnené radosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja  25. september 2017)


Milovaní, piatok v noci 18. augusta 2017 pri Modrom kríži o 22:00 mal Ivan zjavenie: "Ako každý deň, po stretnutí s Madonnou, by som chcel priblížiť a trochu opísať pre vás najdôležitejšie veci z dnešného stretnutia. Panna Mária k nám prišla radostná a šťastná. Na začiatku nás všetkých privítala materinským pozdravom: "Požehnaný buď Ježiš, moje drahé deti!" Potom sa dlho modlila s vystretými rukami, modlila sa predovšetkým za všetkých vás chorých. Potom sa Pani modlila za mier, za pokoj vo svete. A povedala:  "Drahé deti, dnes si tiež želám, volám vás, aby ste sa modlili za mier! Mier vo vašich srdciach, mier vo vašich rodinách. Viete, drahé deti, modlím sa za vás pred mojím Synom a prihováram sa pred mojím Synom za všetkých vás. Ďakujme vám, drahé deti, za vašu vytrvalosť, ďakujem vám, že dnes tiež prijímate moje pozvanie." Potom nás všetkých Pani požehnala a požehnala všetko, čo ste si so sebou priniesli. Ako vždy, aj dnes som Jej odporúčal všetkých vás, vaše potreby, vaše zámery, vaše rodiny. Potom sa Panna Mária modlila chvíľku nad každým z vás a v tejto modlitbe, v znamení svetla a kríža odišla s pozdravom: "Choďte v pokoji, moje drahé deti!" (ZJAVENIE A POSOLSTVO KRÁĽOVNEJ POKOJA Ivanovi 18. augusta 2017)


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.