„Drahé deti ! Dnes vám chcem poďakovať za vašu vytrvalosť a pozvať vás, aby ste sa otvorili hlbokej modlitbe. Deti moje, modlitba je srdce viery a nádeje na večný život. Preto, modlite sa srdcom, až kým vaše srdce nebude spievať s vďačnosťou Bohu Stvoriteľovi, ktorý vám dal život. Ja som s vami, deti moje, a prinášam vám svoje materinské požehnanie pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.” (Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,  25. júna 2017)


„Drahé deti, ako aj na iných miestach, kde som k vám prichádzala, tak i tu vás pozývam k modlitbe. Modlite sa za tých, ktorí nepoznajú môjho Syna, za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku, proti hriechu, za zasvätených – za tých, ktorých môj Syn pozval, aby mali lásku a ducha sily pre vás, pre Cirkev. Modlite sa k môjmu Synovi a láska, ktorú zakúsite z jeho blízkosti, vám dá silu byť pripravenými na skutky lásky, ktoré budete konať v jeho mene. Deti moje, buďte pripravení. Tento čas je prelom. Preto vás znovu pozývam k viere a nádeji. Ukazujem vám cestu, ktorou máte kráčať a to sú slová Evanjelia. Apoštoli mojej lásky, svet tak veľmi potrebuje vaše ruky pozdvihnuté k nebu, k môjmu Synovi, k nebeskému Otcovi. Potrebné je mať veľa pokory a čistoty srdca. Majte dôveru v môjho Syna a vedzte, že vždy môžete byť lepší. Moje materinské srdce si praje, aby ste vy, apoštoli mojej lásky, boli maličkými svetlami sveta; aby ste svietili tam, kde chce zavládnuť tma; aby ste svojou modlitbou a láskou ukazovali pravú cestu, aby ste zachraňovali duše. Ja som s vami. Ďakujem vám.“ (Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. jún 2017, cez vizionárku Mirijanu Dragičevičovú-Soldovú)


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.