Milovaní, piatok v noci 18. augusta 2017 pri Modrom kríži o 22:00 mal Ivan zjavenie: "Ako každý deň, po stretnutí s Madonnou, by som chcel priblížiť a trochu opísať pre vás najdôležitejšie veci z dnešného stretnutia. Panna Mária k nám prišla radostná a šťastná. Na začiatku nás všetkých privítala materinským pozdravom: "Požehnaný buď Ježiš, moje drahé deti!" Potom sa dlho modlila s vystretými rukami, modlila sa predovšetkým za všetkých vás chorých. Potom sa Pani modlila za mier, za pokoj vo svete. A povedala:  "Drahé deti, dnes si tiež želám, volám vás, aby ste sa modlili za mier! Mier vo vašich srdciach, mier vo vašich rodinách. Viete, drahé deti, modlím sa za vás pred mojím Synom a prihováram sa pred mojím Synom za všetkých vás. Ďakujme vám, drahé deti, za vašu vytrvalosť, ďakujem vám, že dnes tiež prijímate moje pozvanie." Potom nás všetkých Pani požehnala a požehnala všetko, čo ste si so sebou priniesli. Ako vždy, aj dnes som Jej odporúčal všetkých vás, vaše potreby, vaše zámery, vaše rodiny. Potom sa Panna Mária modlila chvíľku nad každým z vás a v tejto modlitbe, v znamení svetla a kríža odišla s pozdravom: "Choďte v pokoji, moje drahé deti!" (ZJAVENIE A POSOLSTVO KRÁĽOVNEJ POKOJA Ivanovi 18. augusta 2017)


„Drahé deti, z vôle nebeského Otca, ako matka toho, ktorý vás miluje, som tu s vami, aby som vám ho pomohla spoznať a nasledovať ho. Môj Syn vám zanechal odtlačky svojich stôp, aby ste ho mohli ľahšie nasledovať. Nebojte sa. Nebuďte neistí, ja som s vami. Nedajte sa znechutiť, pretože treba veľa modlitby a obety za tých, ktorí sa nemodlia, nemilujú a nepoznajú môjho Syna. Pomôžte im vidiac v nich svojich bratov. Apoštoli mojej lásky načúvajte v sebe môj hlas, pocíťte moju materinskú lásku. Preto modlite sa: modlite sa pracujúc, modlite sa darujúc, modlite sa láskou, modlite sa prácou i myšlienkami v mene môjho Syna. Čím viac lásky budete dávať, tým viac jej aj prijmete. Láska prameniaca z lásky osvecuje svet. Vykúpenie je láska a láska nemá konca. Keď môj Syn znova príde na zem, bude vo vašich srdciach  hľadať lásku. Deti moje, veľa skutkov lásky pre vás urobil. Učím vás, aby ste ich videli, pochopili a ďakovali mu milujúc ho a vždy a znova odpúšťajúc blížnym. Pretože milovať môjho Syna znamená odpúšťať. Môj Syn nie je milovaný, ak sa nemôže odpustiť blížnemu, ak nie je snaha pochopiť blížneho, ak je súdený. Deti moje, načo vám je modlitba, ak nemilujete a neodpúšťate. Ďakujem vám.“ (Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 2. augusta 2017)


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.