„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili za pokoj – pokoj v ľudských srdciach, pokoj v rodinách a pokoj vo svete. Satan je silný a chce vás všetkých obrátiť proti Bohu, vrátiť vás ku všetkému tomu, čo je ľudské a v srdciach zničiť všetky city k Bohu a Božím veciam. Vy, deti moje, modlite sa a bojujte proti materializmu, modernizmu a egoizmu, ktorý vám ponúka svet. Deti moje, rozhodnite sa pre svätosť a ja sa s mojím Synom Ježišom prihováram za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“(Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. január 201, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú)


"Drahé deti, môj Syn bol prameňom lásky a svetla, keď na zemi hovoril národu všetkých národov. Apoštoli moji, nasledujte jeho svetlo. Nie je to ľahké, musíte byť maličkí. Musíte sa stať menší ako druhí, pomocou viery sa naplniť jeho láskou. Ani jeden človek na zemi nemôže bez viery zažiť zázračnú skúsenosť. Ja som s vami. Týmito príchodmi, týmito slovami sa vám zjavujem a chcem vám svedčiť o mojej láske a mojej materinskej starostlivosti. Deti moje, nestrácajte čas kladením  otázok, na ktoré nikdy nedostávate odpoveď. Na konci vašej pozemskej cesty vám ich nebeský Otec dá. Vždy vedzte, že Boh všetko vie, Boh vidí, Boh miluje. Môj milovaný Syn osvecuje životy, rozptyľuje tmu a moja materinská láska, ktorá ma nesie k vám je neopísateľná, tajomná, ale skutočná. Vyjadrujem svoje pocity k vám: lásku, pochopenie a materinskú náklonnosť. Od vás, apoštoli moji, žiadam vaše ruže modlitby, ktorými by mali byť skutky lásky. Pre moje materinské srdce sú to najmilšie modlitby. Prinášam ich svojmu Synovi narodenému pre vás. On vás vidí a počuje. My sme stále blízko vás. To je láska, ktorá pozýva, spája, obracia, povzbudzuje a napĺňa. Preto, apoštoli moji, vždy sa milujte navzájom, ale nadovšetko milujte môjho Syna. To je jediná cesta k spáse, k večnému životu. To je moja najmilšia modlitba, ktorá napĺňa moje srdce najkrajšou vôňou ruží. Modlite sa, vždy sa modlite za svojich pastierov, aby mali silu byť svetlom môjho Syna. Ďakujem vám."  (Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,  2. januára 2017,  cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú)


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.