„Drahé deti! Najvyšší mi dovolil, aby som vás znovu pozvala k obráteniu. Deti moje, otvorte svoje srdcia pre milosť, ku ktorej ste všetci pozvaní. Buďte svedkami pokoja a lásky v tomto nepokojnom svete. Váš život je tu na zemi pominuteľný. Modlite sa, aby ste prostredníctvom modlitby túžili po nebi i nebeských veciach a vaše srdcia budú vidieť všetko inak. Nie ste sami, ja som s vami a prihováram sa za vás pred mojím Synom Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (Posolstvo Panny Márie,Kráľovnej pokoja 25. mája 2017)


"Drahé deti, pozývam vás, aby ste sa modlili nie žiadajúc, ale prinášajúc obetu – obetujúc sa. Pozývam vás k hlásaniu pravdy a milosrdnej lásky. Prosím svojho Syna za vás, za vašu vieru, ktorá sa čoraz viac zmenšuje vo vašich srdciach. Prosím ho, aby vám pomohol božím duchom, tak ako aj ja vám chcem pomôcť materinským duchom. Deti moje, musíte byť lepší. Len tí, ktorí sú čistí, pokorní a naplnení láskou udržujú svet – zachraňujú seba i svet. Deti moje, môj Syn je srdcom sveta. Treba ho milovať a prosiť, a nie vždy ho znovu zrádzať. Preto vy, apoštoli mojej lásky, rozmnožujte vieru v srdciach ľudí svojím príkladom, svojou modlitbou a milosrdnou láskou. Som pri vás a pomôžem vám. Modlite sa, aby vaši pastieri mali čoraz viac svetla, aby mohli osvecovať všetkých tých, ktorí žijú v tme. Ďakujem vám." (Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. mája 2017 cez Mirjanu Dragijevičovú-Soldovú)


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.