Pri príležitosti posledného denného zjavenia 7. mája 1985 Panna Mária Ivanke zverila posledné !0. tajomstvo a prisľúbila, že sa jej bude až do konca života zjavovať raz ročne, a to na výročie zjavení. Tak tomu bolo i tento rok. Zjavenie, ktoré trvalo 4 minúty, bolo v Ivankinom rodinnom dome. Na zjavení bola prítomná len Ivankina rodina. Po zjavení vizionárka Ivanka povedala: Panna Mária nám dala toto posolstvo: „Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa.”Panna Mária bola radostná a všetkých nás požehnala svojim materinským požehnaním. (Výročné zjavenie vizionárke Ivanke Ivankovičovej-Elezovej, 25. júna 2017)


„Drahé deti ! Dnes vám chcem poďakovať za vašu vytrvalosť a pozvať vás, aby ste sa otvorili hlbokej modlitbe. Deti moje, modlitba je srdce viery a nádeje na večný život. Preto, modlite sa srdcom, až kým vaše srdce nebude spievať s vďačnosťou Bohu Stvoriteľovi, ktorý vám dal život. Ja som s vami, deti moje, a prinášam vám svoje materinské požehnanie pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.” (Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,  25. júna 2017)


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.