„Drahé deti, keď sa na zemi vytráca láska, keď sa nenachádza cesta spásy, ja, Matka, prichádzam, aby som vám pomohla, aby ste spoznali pravú vieru – živú a hlbokú – aby som vám pomohla pravdivo milovať. Ako matka túžim po vašej vzájomnej láske, dobrote a čistote. Mojou túžbou je, aby ste boli spravodliví a aby ste sa milovali. Deti moje, buďte v duši radostní, buďte čistí, buďte deti. Môj Syn hovorieval, že rád prebýva s čistými srdcami, pretože čisté srdcia sú vždy mladé a veselé. Môj Syn vám hovoril, aby ste odpúšťali a aby ste sa milovali. Viem, že to nie je vždy ľahké. Utrpením rastiete na duchu. Aby ste stále viac duchovne rástli, musíte úprimne, pravdivo odpúšťať a milovať. Mnohé moje deti na zemi nepoznajú môjho Syna, nemilujú ho, ale vy, ktorí milujete môjho Syna, ktorí ho nosíte v srdci, modlite sa, modlite sa a modliac sa cíťte môjho Syna pri sebe. Nech vaša duša vdychuje jeho ducha. Som medzi vami a hovorím o malých i veľkých veciach. Neunavím sa hovoriac vám o svojom Synovi – pravdivej láske. Preto, deti moje, otvorte mi vaše srdcia. Dovoľte mi materinsky vás viesť. Buďte apoštolmi lásky môjho Syna a mňa. Ako matka vás prosím, nezabúdajte na tých, ktorých môj Syn pozval, aby vás viedli. Noste ich v srdci a modlite sa za nich. Ďakujem vám.“ (Pososltvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. január 2018, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú)


„Drahé deti! Dnes vám prinášam môjho Syna Ježiša, aby vám dal svoj pokoj a požehnanie. Všetkých vás pozývam, deti moje, aby ste žili a svedčili o milostiach a daroch, ktoré ste prijali. Nebojte sa! Modlite sa, aby vám Duch Svätý dal silu byť radostnými svedkami a ľuďmi pokoja a nádeje. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. december 2017, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú)

 „Drahé deti, dnes, v tomto milostivom dni, vás pozývam, aby ste prosili od Pána dar viery. Deti moje, rozhodnite sa pre Boha a začnite žiť a veriť v to, k čomu vás Boh pozýva. Veriť, deti moje, znamená odovzdať svoje životy do Božích rúk, do rúk Pána, ktorý vás stvoril a ktorý vás nesmierne miluje. Nebuďte veriaci len slovami, ale žite a vydávajte svedectvo vašej viery skutkami a vašim osobným príkladom. Rozprávajte sa s Bohom, vašim Otcom. Otvorte i odovzdajte mu vaše srdcia a uvidíte ako sa vaše srdcia menia a ako sa váš život bude diviť Božím skutkom vo vašom živote. Deti moje, neexistuje život bez Boha, a preto ako vaša matka sa prihováram a prosím svojho Syna, aby obnovil vaše  srdcia a aby váš život naplnil svojou nekonečnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Výročné zjavenie Jakubovi Čolovi, 25. december 2017)


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.