Piatok - 17.6. - utrpenie a láska

Sv. omša o 8.00 hod. - utrpenie

V tom prvotnom pláne spásy sme boli stvorení na to, aby sme žili bez utrpenia, ale tým prvým hriechom sa to akosi všetko skomplikovalo.

Jestvuje len jeden spôsob, ako uniesť utrpenie - spojiť naše utrpenie s Ježišovým utrpením, zjednotiť sa s Kristom. Všetky strachy typu, čo bude, keď príde choroba, kto ma doopatruje, ako znesiem bolesť, to všetko sa nás dotýka…

Ježiš neprišiel preto, aby odstránil utrpenie, ale aby ho prijal. Len On môže zmeniť to, čo my sami zmeniť nemôžeme. 

Utrpenie bolo, je a bude a viete prečo? Lebo boli, sú a budú na svete hriešnici.

Je utrpenie stále iba trestom? Je trestom vtedy, keď človek trpí sám. Keď nezapojí Krista, tak nevidí zmysel v utrpení. Ale Ježiš urobil utrpenie zmysluplným, je s tebou a rozumie tomu.

Nechcem velebiť utrpenie, len chcem povedať, že má svoj význam. Utrpenie ma robí pokornejším, pretvára nás a robí zrelšími, viac milujeme, viac chápeme, viac sme citlivejší.

Viem, že človek sa mnohokrát aj vzbúri, ľudia prestanú veriť - neodsudzujme ich.

Ale tiež sa pýtam takým sedliackym rozumom - pomôže nám, keď budem preklínať a nadávať? Kríž si nesnímem, ba svojím nadávaním ho urobím ešte ťažším.

Sv. omša o 18.30 hod. - láska

Láska znamená chcieť dobro druhému a fatimské deti sa až do krajnosti obetujú, aby nestratili Boha a aby zachránili ľudí. Človek bol stvorený pre lásku, v takom prirodzenom ťahu k druhým ľuďom.

Ježiš prišiel k nám a obetoval sa, aby nám ukázal lásku. Čím viac sme bližšie k Nemu, tým viac sme aj bližšie k ľuďom.

Pretože sa vo svete rozmnoží neprávnosť, preto u mnohých vychladne láska" - povedal Ježiš. Spovedáme sa preto, aby v nás nechladla láska, hriech je totiž prekážkou lásky.

Boh pripravil príležitosti pre milosrdenstvo, len je potrebné mať otvorené oči.

Je potrebné dať pozor, aby sme nestratili ten ťah k druhému človeku - "aby ste sa navzájom milovali ako som ja miloval vás”.

Nech nám Duch Svätý otvorí oči, aby sme ako hovorí pápež František - aby sme v druhom človeku cez prekážky ako je rasa, farba…, aby sme v ňom videli človeka - Božie dieťa - Krista. To je kresťanstvo.

Lebo čo vnášame do sveta, keď robíme dobre tým, ktorí nám to vrátia? Ale keď robíme tým, ktorí nám to nemôžu vrátiť, vtedy premieňame svet.

 



© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.