Pozn.: Čítania boli z nedele, ako sú uverejnené pri poznámkach z misií v sobotu.

Sv. omša o 8.00 hod.:

Sv. Augustín ma napísané na stene: “Blažený človek, ktorému Pán hriech nepripočít” Náš život nie je len o hriechoch, ale náš život je zomrieť a žiť s Kristom. Pápež František hovorí pekne, že “človek nesie v sebe veľkú túžbu - túžba po nebi, po živote s Bohom”. A on sa aj pýta, či “máme v sebe túto veľkú túžbu po nebi - byť v spoločenstve s našimi blízkymi, s Máriou”, lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.


Chceme vám všetkým, ktorí máte možnosť prísť na misie, ale aj tým, ktorí nemáte možnosť prísť na misie, ponúknuť pár hlavných myšlienok z každého dňa a príhovorov, ktoré pátri mali. Je to s ich súhlasom a myslím, že je to taká príležitosť si veci akoby znova oživiť alebo naopak, ak nemáme možnosť prísť na misie, tak sa inšpirovať a načerpať. Začíname večernou sv. omšou v sobotu o 18.30 hod, kedy misie začali. Uverejňujem aj čítania kvôli lepšiemu pochopeniu myšlienok z príhovoru. 

Čítania z nedele:

1. čítanie: Nátan povedal Dávidovi: „Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom, ja som ťa vytrhol zo Saulovej ruky. Dal som ti dom tvojho pána a ženy tvojho pána do tvojho lona. Dal som ti dom Izraela i Júdu a ak je to málo, pridám ti ešte oveľa viac. 

 


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.