Drahí otcovia misionári, vitajte v našej farnosti!


Vyprosujeme vám veľa darov Ducha Svätého na príhovor Fatimskej Panny Márie a všetkých našich farských patrónov. Nech vás Boh vedie pri všetkej vašej činnosti a nám nech dá otvorené srdce pre prijímanie Jeho slova a Jeho moci, aby sme to všetko využili na svoje osobné posvätenie a premenu. 

Veľa Božieho požehnania!


Strana 4 z 4

© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.