Arcidiecézna púť detí do Obišoviec© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.