S kým sa rozprávame?

"V živote máme v podstate iba dve možnosti: buď sa o svojom živote budeme "rozprávať " so sebou, alebo s Bohom. (M. Zaleha)© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.