„Človek je v Božích očiach perlou, milovanou perlou. Dokonca aj keď tá perla spadne do blata, neprestáva byť perlou -  milovanou perlou.” (kard. Štefan Wyszyński)


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.