"Milosrdenstvo Boha - prichádza, keď ho potrebujeme. Ak sme schopní otvoriť mu, len to urobiť nechceme, stojí pri dverách a klope. Ale vchádza, ak sa nám otvoriť nedá a čaká nás tam, kde sme autentickí, sami sebou. Aj so svojím dobre schovaným strachom, nevierou a nedôverou." (F. Čačková)


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.