Jubilejný rok Prešovskej eparchie

Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018

  1. výročie zriadenia Prešovskej eparchie. 

 

Apoštolská penitenciária zaslala dekrét o získaní plnomocných odpustkov počas Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018, ktorý hovorí o tom, že v termíne:

 

  1. január - 31. december 2018 môže každý veriaci

raz za deň získať plnomocné odpustky za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok:

 

  • sviatosť zmierenia a pokánia
  • prijatie Eucharistie
  • modlitba na úmysel Svätého Otca

 

  • Otče náš ...
  • Raduj sa Bohododička ...
  • Verím v jedného Boha ...
  • Sláva Otcu ...

 

a to v týchto desiatich chrámoch Prešovskej archieparchie:

 

- Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove

- Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine

- Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom

- Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove

- Chrám Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir v Litmanovej

- Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade

- Chrám bl. Vasiľa Hopka v Snine - Brehoch

- Chrám bl. Vasiľa Hopka v Stropkove

- Chrám Božej múdrosti vo Svidníku

- Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou - Čemernom

 

Presvätá Bohorodička  *  oroduj za nás!© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.