Obišovce sú diecéznou svätyňou našej košickej arcidiecézy. V krásnom gotickom kostole je k verejnej úcte vystavený milostivý obraz Panny Márie Ružencovej. Keďže je to jeden z najznámejších obrazov našej arcidiecézy, veriaci by mali poznať jeho pôvod. Na ten sa možno dívať z hľadiska histórie, ako aj z hľadiska tradovanej legendy. 


Ako sv. František získal milosť porciunkulových odpustkov 


Istej noci v roku 1216 sv. František bdel v Porciunkule na modlitbách. Zrazu v kostolíku zažiarilo svetlo a František uvidel nad oltárom Krista odetého do svetla, po jeho pravici Božiu Matku v sprievode anjelov.


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.