Nikdy nie si sám

Práve tu je 38 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Modlitba na prstoch

Napočítaj s Bohom do päť! Zaujímavá modlitba od nášho svätého otca Františka k stiahnutiu TU :)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt modlitba na prstoch

Weboví správcovia

Potrebuješ pomôcť či nám chceš niečo odkázať?

Neváhaj a napíš nám na: davidk.daviddz@gmail.com

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt send message

Moc manželových modlitieb

Pre stiahnutie modlitby klikni SEM :)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kniha moc manzelovych modlitieb

Moc manželkiných modlitieb

Pre stiahnutie modlitby klikni SEM :)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kniha moc manzelovych modlitieb

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Podľa myšlienok Sv. Otca Františka

Za kňazov

„Čím viac sa dokážeme zjednotiť s Ježišom v modlitbe, pri čítaní Svätého písma, v Eucharistii a vo sviatostiach, ktoré sa slávia a prežívajú v Cirkvi, a tiež prežívaním bratstva, tým väčšmi v nás bude rásť radosť zo spolupráce s Bohom, v službe Božiemu kráľovstvu a pravde, spravodlivosti a pokoju. A úroda bude hojná, úmerná milosti, ktorú sme dokázali poslušne prijať.“ 

Modlitba:

Bože a Otče náš, Ty sa staráš o svoj ľud a posielaš mu duchovných pastierov; daruj svojej Cirkvi Ducha nábožnosti a sily, aby v nej vzbudzoval hodných služobníkov tvojho oltára a utváral z nich odvážnych a pokorných hlásateľov tvojho evanjelia. Skrze Krista, nášho Pána.

 Amen.


Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Podľa blahoslavenej Zdenky Schelingovej

„Musíme rásť v poznaní Boha, lebo, keď nebudeme rásť v poznaní Boha, budeme rásť v poznaní sveta. A čo bude rásť pred nami, to si zamilujeme. (bl. Zdenka)

Prosba: Dnes  prosíme za vernosť pre všetkých zasvätených bratov a sestry v rehoľnom povolaní, za kňazov,  misionárov, za členov apoštolského života a sekulárnych inštitútov, za našich bratov a sestry žijúcich v samote a klauzúre kontemplatívnych rádov. Prosíme, aby žili a rástli v poznaní Boha, ktorý je zmyslom i darcom každého povolania.

Modlitba: Pane Ježišu spolu so sv. Petrom voláme: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života.  A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“ (Jn 6,67-69) Pane, prosíme ťa, aby  vernosť  zasvätených posilňovala aj  vernosť manželov a rodín, aby si na ceste povolania navzájom pomáhali svedectvom vytrvalosti a vernosti.

Podľa posolstva Sv. Otca Františka

Za slobodných - osoby uskutočňujúce svoje povolanie ako laici v Cirkvi

„Vás všetkých prosím, aby ste ... sprevádzali mladých na cestách svätosti, ktoré sú veľmi osobné, a preto „si vyžadujú opravdivú a vlastnú pedagogiku svätosti, ktorá by bola schopná prispôsobiť sa rytmom jednotlivých osôb. Táto pedagogika musí integrovať bohatstvá ponuky poskytovanej všetkými tradičnými formami osobnej a skupinovej pomoci, ako aj novými formami, ktoré sa poskytujú v združeniach a hnutiach schválených Cirkvou“ (Ján Pavol II., apoštolský list Novo millennio ineunte, 31).“

Modlitba:

Dobrotivý Bože, Ty si obdaril svet obrodným kvasom evanjelia; prosíme Ťa za laikov, ktorých si povolal žiť uprostred sveta a časných starostí, aby v kresťanskom duchu plnili svoje stavovské povinnosti, a tak vo svojom prostredí budovali Tvoje kráľovstvo. Skrze Krista, nášho Pána.

 Amen.


© 2019 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.