Blahoslavená Zdenka, plná vďačnosti za každú milosť© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.