Františkov otec, pán Marto, hovorí o Františkovi ako o chlapcovi obdareného väčšou odvahou ako mávajú deti v jeho veku: „Nebol ustrašený pre nič za nič. Chodieval sám v noci do tmy, bez toho aby prejavil strach alebo čo i len nechuť. Hral sa s jaštericami, stopoval zajace, líšky a krtkov.“ Jeho mamke sa nepáčilo, že nosil jašterice aj domov, ale nedal si to vyhovoriť. Keď bol 13. augusta spolu s Luciou a Hyacintou predvedený pred okresného komisára, kde bol vypočúvaný a podrobený rôznym skúškam, ktoré ho mali donútiť prezradiť tajomstvo, prejavil odvahu prevyšujúcu jeho vek.


František Marto sa narodil 11. júna 1908 v Aljustreli a bol pokrstený na deviaty deň života 20. júna 1908 vo farskom kostole vo Fatime. Čo sa týka jeho fyzického vzhľadu, jeho mamka ho opísala takto: „František nebol chudý, bol skôr bacuľatejší, mal jasné oči, také najživšie zo všetkých mojich detí, mal ústa s úzkymi perami a vyčnievajúcu bradu. Farbou očí sa skôr približoval mne.“ Jeho otec dodáva, že „celý jeho výzor bol veľmi srdečný“. Aj slová sestry Lucie vystihujú aký bol František: „Vždy sa tváril veselo, bol prívetivý a ku všetkým láskavý. Keď niekedy videl niečo, čo sa mu nepáčilo, nehádal sa, len sa vždy stiahol stranou.“ František sa dostal do popredia záujmu až po zjaveniach a vždy vystupoval pokojne, na všetky otázky odpovedal s kľudom.


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.