Manuel Pedro Marto, otec Františka a Hyacinty, dvoch mladších fatimských pastierikov, sa narodil 30. júna v roku 1873 v dedinke Aljustrel, kde aj po celý svoj život býval. Pán Marto bol statočný a rozhodný človek, ktorý sa len tak niečoho nezľakol. V rokoch 1895 a 1896 bojoval v Mozambiku vo vojne proti Bantom, vedených ich kráľom, ktorý opakovane napádal európske krajiny, až bol v roku 1896 porazený práve Portugalcami. Bol druhým manželom Olympie de Jesus Santos, s ktorou sa zobrali v roku 1898 a mali spolu 7 detí, pričom Teresa zomrela ešte ako maličká. Pri výchove detí bol pán Marto náročný. Mal rád poriadok a kľud. Ale vždy jednal múdro, bez toho aby očakával od detí príliš veľa alebo aby používal výčitky či tresty.


Rodičmi Františka a Hyacinty boli Manuel Pedro Marto a Olympia de Jesus Santos, obidvaja pochádzajúci z malej dedinky z Aljustrelu, ktorá bola časťou Fatimy. Pani Olympia sa prvýkrát vydala vo fatimskom farskom kostole v roku 1888, za brata Luciinej matky Josého Fernandes Rosa. Ešte ako slobodný chcel emigrovať do Brazílie, ale loď, na ktorej cestoval, stroskotala. Zachytil sa o dosku z lode a stále prosil Pannu Máriu Ružencovú o ochranu, až ho na palubu zobral jeden anglický parník a doviezol ho do Mozambiku, kde získal istý majetok. Po návrate do Aljustrelu, sa oženil s pani Olympiou a postavil dom pre svoju rodinu. Mali spolu dvoch synov, ale osem rokov po svadbe zomrel.


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.