Liturgický program:  Aj počas týchto dní, bude liturgický program stále aktuálny a tak si môžete pozrieť úmysly na každý deň po kliknutí TU.

                                                                                     Pre zobrazenie rozvrhu priamych prenosov sv. omší cez vysielanie TV LUX kliknite TU.

                                                                kliknite sem - - > Sviatosť zmierenia a sv. prijímanie v našej farnosti< - - kliknite sem

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Dňa 8. decembra 2015 začal Svätý rok milosrdenstva. 

Porta sancta (Svätá brána)

Obrad začiatku jubilea spočíva v otvorení tzv. svätej brány. Je to brána, ktorá je otvorená iba počas Svätého roka, inak je zamurovaná. Svätú bránu majú všetky štyri hlavné baziliky Ríma: sv. Petra, sv. Jána v Lateráne, sv. Pavla za hradbami a Santa Maria Maggiore. Obrad otvorenia svätej brány symbolicky vyjadruje, že pri príležitosti Svätého roku sa veriacim ponúka osobitná cesta smerom k spáse. Svätá brána na ostatných bazilikách je otvorená po Bazilike sv. Petra. Z rozhodnutia svätého otca budú Brány milosrdenstva otvorené i vo všetkých katedrálnych chrámoch po celom svete, ako aj v iných chrámoch, ktoré na to špeciálne určí miestny biskup. Brána milosrdenstva je spojená s možnosťou získať mnohé milosti pri zachovaní stanovených podmienok.   

Na sviatok Nepoškvrneného počatia bl. Panny Márie Sv. otec otvoril Sv. bránu na Bazilike sv. Petra v Ríme. Tým sa začal mimoriadny Sv. rok milosrdenstva. Na III. adventnú nedeľu otvárali sv. brány biskupi celého sveta v katedrálach a podľa ich určenia v nasledujúcich dňoch sa otvoria ostatné sv. brány vo vybraných jubilejných kostoloch. Znamená to, že každý deň počas celého Sv. roka možno v týchto kostoloch získavať jubilejné odpustky a to pre seba alebo pre duše v očistci. 

Podmienky k ich získaniu:

I. Aby veriaci mohli pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva zažiť a dosiahnuť odpustky, musia na znak hlbokej túžby po obrátení uskutočniť nasledovné úkony :

1. Vykonať krátku púť k Svätej bráne otvorenej pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, a prejsť ňou. Svätá brána sa nachádza na pápežských bazilikách v Ríme, na katedrálach, na bazilikách minor a určených pútnických kostoloch.

2. Pristúpiť k sviatosti zmierenia. Sviatosť zmierenia si možno vykonať v deň púte, ale aj pred ňou.

3. Byť na slávení svätej omše a prijať Najsvätejšiu Eucharistiu. Svätá omša nech je spojená s reflexiou (homília, príhovor) nad milosrdenstvom.

4. Pomodliť sa Vyznanie viery – Verím v Boha.

5. Pomodliť sa (Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu) za Svätého Otca a na jeho úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi i celého sveta. 


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

 

Motto „Milosrdní ako Otec“ (prevzaté z Lukášovho evanjelia, 6,36) nabáda žiť milosrdenstvo podľa príkladu Otca, ktorý žiada nie odsúdiť, ale odpustiť a preukazovať lásku a odpustenie bez miery (porov. Lk 6,37-38).

Logo – dielo jezuitského pátra Marka I. Rupnika – je akoby malou teologickou sumou na tému milosrdenstva. Predstavuje Syna, ktorý má na svojich pleciach namiesto stratenej ovce strateného človeka. Ide tu o personifikáciu, pripomínajúcu obraz veľmi drahý prvotnej cirkvi, pretože poukazuje na Kristovu lásku, ktorá završuje tajomstvo jeho vtelenia a vykúpenia.

 

Modlitba na Svätý rok milosrdenstva

O Roku milosrdenstva

Odpustky vo Svätom roku milosrdenstva

Ostatky p. Pia na Popolcovú stredu vo Vatikáne v RM

Podujatia k Roku milosrdenstva

Posolstvo mladým k SDM v Roku milosrdenstva

Text buly k Roku milosrdenstva

Chrámy na získanie odpustkov v RM


© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.