DECEMBER 2017

Deň Dátum 8.00

10.00

(16.00)

18.30

18.00

(00.00)

1. adventná nedeľa 3.12.2017 P. Majerčin              P. Fincický r. Ľ. Gazdu x
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie 8.12.2017 x

p.Kavuličová

p.Gedorová

H.Uhlíková                I. Grominová
2. adventná nedeľa 10.12.2017 r. Jenčova

r. Baníková                   

r. Hrubovská

x
3. adventná  nedeľa 17.12.2017

P. Tóth                 

R. Čelková

r. Bačíkova x
4. adventná  nedeľa           (Štedrý deň) 24.12.2017 J.Demčák                  D. Slivková r.Onderkova                     p. Lengvarská r. Dzurovčinova
Narodenie Pána 25.12.2017 r. Baranska

r. Baranova                   

r. Sabolova

x
Sv. rodiny 31.12.2017 r. Bankovičova r. J. Sabola x


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.