NOVEMBER 2017

Deň Dátum 8.00 10.00 (16.00) 18.30 (18.00)
Všetkých svätých 1.11.2017 r. Dzurovčinova r. J. Sabola x
31. nedeľa 5.11.2017 r. Š. Fenika r. Mudrákova x
32. nedeľa 12.11.2017 r. Grominova r. Musákova x
33. nedeľa 19.11.2017 r. Nutárova r. J. Fenika x
Krista Kráľa 26.11.2017 r. Čechova r. Kľučárova x


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.