APRÍL 2014

Nedeľa

6.4.2014

rod. Čechova

rod.

Kľučárova

rod.

Hudákova

Nedeľa

13.4.2014

rod. Ľ. Gazdu

rod.

Baranska

rod.Baranova-    rod. Sabolova

Štvrtok

17.4.2014 Zelený

Štvrtok

X

X

rod.

Jenčova

Piatok

18.4.2014  

Veľký

piatok

rod.

Š. Fenika

   

Sobota

19.4.2014

Biela Sobota

rod.

J. Sabola

rod.

Onderkova,

rod.

Tóthova

rod.

Bankovičova

Nedeľa

20.4.2014  Veľkon. nedeľa

rod. Mičkaninova

rod.

Dzurovčinova

X

Pondelok

21.4.2014       Veľkon.pondelok

rod.Musákova

rod. Baníkova-rod. Hrubovská

X

Nedeľa

27.4.2014

rod.Mudrákova

rod.

Jenčova

rod. 

Kokoruďova© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.