SEPTEMBER 2017

Deň Dátum 8.00 10.00  (16.00) 18.30
22. nedeľa 3.9.2017 r.Š. Feníka

r.Grominova

x
23. nedeľa 10.9.2017

r.Nutárova

 r.Musakova

x

Sedembolestnej

Panny Márie

15.9.2017

x

r. J. Feníka

r.Kľučárova
24. nedeľa 17.9.2017

P.Majerčin

P.Fincický

r. Čechova

x
25. nedeľa 24.9.2017 P.Kavuličova r. Ľ. Gazdu x

 © 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.