AUGUST 2017

Deň Dátum 8.00 10.00  (16.00) 18.30
Premenenie Pána 6.8.2017 r. Jenčova

r. Bačíkova

x
19. nedeľa 13.8.2017

x

 r.Onderkova

r.Lengvarská

Fatimská omša

Nanebovzatie 

Panny Márie

15.8.2017

x

r. Baranova

r. Sabolova

r. Baranska
20. nedeľa 20.8.2017

r. Bankovičova

r. J. Sabola

x
21. nedeľa 27.8.2017 r. Dzurovčinova r. Mudrákova x


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.