MÁJ 2017

Turíce 4.6.2017 P. Fincický P. Majerčin r.Kľučárova r. Čechova
Najsv. Trojice 11.6.2017 P.Kavuličová J. Demčák D. Slivková r. Ľ. Gazdu
Najsv. Kristovho Tela a Krvi 15.6.2017 x r. Baníkova r.Hrubovská r. Jenčova
Nedeľa 18.3.2017

P. Tóth

R. Čelková

r. Bačíkova r. Onderkova p.Lengvarská
Najsv. Srdca Ježišovho  23.6.2017 X r. Baranova r. Sabolova r. Baranská
Narodenie Jána Krstiteľa 24.6.2017 r.Bankovičova x X
Nedeľa 25.6.2017 r. Mudrákova r. J. Sabola r.Dzurovčinova
Sv. Petra a Pavla 29.6.2017 r. Musákova r. Š. Fenika r. Grominova


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.