Vianočný list MM 2017

+! Milé mamy, pozdravujeme vás v tomto adventnom čase. Posielame vám Vianočný list MM. Modlíme sa, aby sa vás cez jeho riadky dotkol Pán a osušil každú slzu na vašej tvári aj vo vašom srdci. Prajeme vám aj vašim rodinám požehnané Vianoce. Za MM mama Jana Pajanová© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.