Nikdy nie si sám

Práve tu je 52 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Modlitba na prstoch

Napočítaj s Bohom do päť! Zaujímavá modlitba od nášho svätého otca Františka k stiahnutiu TU :)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt modlitba na prstoch

Weboví správcovia

Potrebuješ pomôcť či nám chceš niečo odkázať?

Neváhaj a napíš nám na: davidk.daviddz@gmail.com

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt send message

Moc manželových modlitieb

Pre stiahnutie modlitby klikni SEM :)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kniha moc manzelovych modlitieb

Moc manželkiných modlitieb

Pre stiahnutie modlitby klikni SEM :)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kniha moc manzelovych modlitieb

Januárové trojdnie MM

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

   +! Milé mamy,

     pozdravujeme vás z Bratislavy. O niekoľko dní, 26.,27. a 28. januára, sa spojíme v modlitbe trojdnia s matkami na celom svete, aby sme si pripomenuli Veľkonočné trojdnie. Mnohé z vás ste o trojdní MM ešte nepočuli, tak chceme vám, ale aj ostatným pripomenúť, aké vzácne sú tie tri dni.

     Trojdnie MM je vlastne pripomenutím si Veľkonočného trojdnia. V MM sme pozvané, aby sme si štyrikrát do roka pripomínali Veľkú noc. Je to vždy posledný víkend v januári, v marci, v júni a v septembri. Tento rok je marcové trojdnie výnimočne v čase Veľkonočného trojdnia, takže ho nebudeme pripravovať osobitne.

     Od začiatku modlitbových trojdní nám Duch Svätý stále viac odkrýval hĺbku modlitby týchto dní a odhaľoval Boží úmysel. Jednotlivé dni trojdnia spolu súvisia podobne, ako Veľký piatok, Biela sobota a Veľkonočná nedeľa.

     Ak budeme v piatok prosiť o odpustenie svojich hriechov, budeme mať v sobotu silu odpustiť a prosiť za obrátenie tých, ktorí nám ublížili. Až potom sa môžeme v nedeľu naozaj radovať a zo srdca ďakovať.

     Viaceré z vás ste sa za už modlili za nastávajúce trojdnie vo vašej farnosti, máte už pripravené symboly a s nádejou očakávate tieto dni. Pre tie, čo čítate o trojdní po prvýkrát má byť tento mejl povzbudením, že aj vy môžete dostať plnosť milostí.

     Na trojdní MM má každý deň svoj úmysel.

     Môžeme sa duchovne pripojiť k matkám celého sveta a hneď ráno si vzbudiť úmysel daného dňa. Ak sa nemôžeme zúčastniť na trojdní v kostole, môžeme sa pomodliť samé alebo s deťmi, alebo v rodine, alebo v skupinke MM. Nenechajme tieto vzácne dni len tak prejsť okolo nás. Možno stačí zastaviť sa na päť minút a celý náš deň bude krajší.

     Naša zakladateľka MM Veronica Williams nám vždy posiela slovo na každý deň trojdnia (na január je  v zátvorkách):

     V piatok (Ž 32, 1-7) sme pozvané robiť pokánie za naše hriechy. Už od rána môžeme stáť s Pannou Máriou pod krížom a pri plnení našich každodenných povinností napríklad len opakovať Ježišovu modlitbu: Pane Ježišu Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nado mnou hriešnou. Je dobré sa postiť o chlebe a vode – kto môže. V tento deň by sme mali Pánovi priniesť všetko, čo prežívame, ako obetu za naše hriechy, teda za môj hriech.

     V sobotu (Lk 6, 27-36) prosíme za obrátenie tých, ktorí ublížili nám a našim deťom. Podobne to robila aj Panna Mária na Bielu sobotu. Hneď ráno sa môžeme rozhodnúť odpustiť tým, ktorí ublížili nám a našim deťom a prosiť za ich obrátenie. Vyprosujme si od Pána Ježiša dar odpustenia a zmierenia. Nezabúdajme, že Ježiš nám včera odpustil oveľa viac, ako máme my dnes odpustiť druhým.

     V nedeľu  (Flp 4, 4-7) je deň radosti a chvál. To by mala cítiť aj naša rodina a priatelia. Celá nedeľa môže byť modlitbou chvál a vďakyvzdaním. Tento deň môžeme pripraviť slávnostný obed a viac sa venovať rodine, aby  všetci cez nás cítili, že máme v srdci radosť. Prosme Pannu Máriu, aby nám pomohla. Aby jej radosť bola našou radosťou a aby sa dotýkala všetkých našich drahých. 

     Milé mamy, trojdnie MM je dar. Nájdime si čas otvoriť ruky a srdce, aby sme ho mohli prijať. Prajeme vám požehnané dni a tešíme sa na spojenie cez nebo.

     Za nás tu z Bratislavy s láskou mama Jana

 „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ Flp 4, 4-7

P.S. Tlačivo na 2% je v prílohe. Ďakujeme.© 2019 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.