+! Drahé mamy,

pozdravujeme Vás z Bratislavy.

Minulý týždeň sme slávili 10. výročie posvätenia kaplnky v našom komunitnom dome Útecha. Osem dní sme ďakovali Pánovi za Kaplnku sv. Gianny Berettovej Mollovej. Každý deň prišiel do kaplnky niekto „zvonku“ na adoráciu a každý deň sme sa spájali v modlitbách vďakyvzdania za našu kaplnku s mamami na celom Slovensku.

Ďakovali sme za milosti, ktoré dostali všetci, ktorí tam za tých desať rokov prišli – za každú vysušenú slzu, uzdravené srdce, za každú chvíľu pokoja a ticha, za novú nádej a radosť...


+! Milé mamy,

pozdravujeme Vás z Bratislavy – z nášho komunitného domu. 

Srdečne Vás pozývame na ďakovnú adoráciu za našu kaplnku

pri príležitosti 10. výročia jej posvätenia. 

Každý deň od 8. do 15. novembra 2015 budeme pre Vás v našom dome Útecha od 15.00 do 17.00 hod. 

Adorácia bude vždy od 16.00 do 17.00 hod. 

V pondelok 16. novembra 2015 o 15.00 hodine bude slávnostná svätá omša. 

Osem dní chceme ďakovať za našu kaplnku a za všetky dary, ktoré v nej Pán Ježiš dal tým, ktorí sem prišli, tým, ktorí sa za kaplnku modlili alebo akýmkoľvek iným spôsobom prispeli k jej súčasnej podobe, ale aj tým, za ktorých sme sa na tomto mieste modlili.

Veríme, že všetky by ste rady prišli. Budeme sa modliť zato, aby sme sa zmestili. :)  Tie, ktoré pre vzdialenosť alebo z iných dôvodov nebudete môcť prísť, môžete sa pripojiť k vďakyvzdaniu za náš spoločný dom a kaplnku na Vašich stretnutiach MM po celý budúci týždeň. Ak sa rozhodnete prísť v pondelok na svätú omšu alebo cez týždeň na adoráciu, prosíme, aby ste sa nám dopredu ozvali.


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.