Milé mamy, pozdravujeme Vás z Bratislavy. 

Posielame Vám nový LIST MM, ktorý má dve prílohy: Ako sa modlíme v MM a Krížovú cestu z Roccaporena.

Prosíme, aby ste si prílohu Ako sa modlíme v MM prečítali spolu vo Vašej skupinke. Nech je tento nový LIST pre každú z Vás pohladením od Pána.

Prajeme Vám požehnané letné dni.

V modlitbách spojené, s láskou za všetky mamy z MM mama Jana Pajanová

             

       LIST MM         Ako sa modlíme v MM        Krížová cesta 


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.