Milé mamy,
   pozdravujeme Vás z Bratislavy.
   Posielame Vám sľúbený LIST MM spolu s prihláškou do Svitu a tlačivom na 2 percentá.
   Zajtra je už päť rokov, čo si Pán povolal mamu Nathalie z Rakúska k sebe po krátkej
a veľmi rýchlej chorobe. Nathalie tu zanechala manžela a štyri deti, najmladší syn chodil ešte do základnej školy.
   Prosím, spomeňme si v modlitbách na túto rodinu a vložme ich všetkých s veľkou dôverou
do rúk Pána Ježiša, lebo ON raní, ale aj obviaže.
   Prajeme Vám požehnané pôstne dni. V modlitbách sme stále spojené.
   Ďakujeme za Vaše modlitby aj za Vašu materiálnu pomoc.
   S láskou                                   mama Jana Pajanová

P. S. Pre nové mamy: Nathalie bola národná koordinátorka Rakúska, mala 43 rokov.
Jeden rok bola aj na našej konferencii vo Svite. Pri stretnutí s ňou som mala vždy pocit, že som stretla anjela.
 
 
  
        List MM                   Prihláška           
 
 
           2%
 
 

Milé mamy,
pozdravujeme Vás z Bratislavy.

K LISTU MM 1/2015, ktorý sme Vám posielali pred pár dňami, patrí aj táto príloha o deviatniku.
 
 
 
(Mamy, ktorým chodí LIST MM klasickou poštou, ju dostanú spolu s LISTOM.)


Ľubovoľný deviatnik začneme vo štvrtok tak, ako sa zvykneme modliť pred naším veľkým stretnutím MM vo Svite.

Včera na trojdní tu v Bratislave sme dostávali tri zviazané prútiky – ako symbol Trojice Boha Otca, Syna a Ducha Svätého, ako symbol jednoty. Ak budeme držať spolu, nezlomia nás. Uvedomili sme si, že tri prútiky znamenajú aj to, že jednotu môžeme upevňovať tam, kde žijeme, ak budeme pokorné, jednoduché a plné lásky. Takto z Božej milosti môžeme premôcť svet.

Prajeme Vám a Vašim drahým požehnané dni.

Za MM s láskou                             mama Jana Pajanová

© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.