Prosím vás o zapojenie sa od zajtra do deviatnika za otca biskupa Stanislava. 16.5.bude menovaný za biskupa Rožňavy a Ján Nepomucký je patrónom katedrály v Rožňave. Ak viete o mamách, ktoré by sa modlili spolu s nami,oslovte aj ich.Vytvorme modlitbovú stráž a prosme,aby otca biskupa chránil a sprevádzal na jeho novej ceste Boh a naša Nebeská Mamka Mária prikrývala svojim plášťom a aby dostal všetky potrebné dary pre novú službu.
Požehnaný deň.

S láskou a vďakou spojená v modlitbe.

Terka.

Deviatnik si stiahnete kliknutím na ikonku: 

 


Milé mamy,
   pozdravujeme Vás z Bratislavy.
   Posielame Vám sľúbený LIST MM spolu s prihláškou do Svitu a tlačivom na 2 percentá.
   Zajtra je už päť rokov, čo si Pán povolal mamu Nathalie z Rakúska k sebe po krátkej
a veľmi rýchlej chorobe. Nathalie tu zanechala manžela a štyri deti, najmladší syn chodil ešte do základnej školy.
   Prosím, spomeňme si v modlitbách na túto rodinu a vložme ich všetkých s veľkou dôverou
do rúk Pána Ježiša, lebo ON raní, ale aj obviaže.
   Prajeme Vám požehnané pôstne dni. V modlitbách sme stále spojené.
   Ďakujeme za Vaše modlitby aj za Vašu materiálnu pomoc.
   S láskou                                   mama Jana Pajanová

P. S. Pre nové mamy: Nathalie bola národná koordinátorka Rakúska, mala 43 rokov.
Jeden rok bola aj na našej konferencii vo Svite. Pri stretnutí s ňou som mala vždy pocit, že som stretla anjela.
 
 
  
        List MM                   Prihláška           
 
 
           2%
 
 

© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.