+! Milé mamy,

pozdravujem Vás z Bratislavy!

Dnes, na sviatok svätého Martina, patróna Bratislavskej arcidiecézy, Vás pozývam k modlitbe vďakyvzdania za kaplnku v našom komunitnom dome Útecha. Kaplnka je zasvätená svätej Gianne Berettovej Mollovej, Talianke, ktorá ako mladá lekárka zomrela po pôrode. Kaplnku vysvätil o. Ján Formánek. Po rokoch vidíme, akým požehnaním je pre nás aj pre všetkých z komunity Útecha. Tento rok budú v našom dome ďakovať Pánu Ježišovi za kaplnku deti z Detí viery s ich koordinátorkami.

Od stredy 12. novembra do utorka 18. novembra budeme ďakovať modlitbou Verím v Boha..., ktorá je už napísaná, alebo ktorú si môžeme napísať samy a každý deň pripísať ďalšie, svoje osobné VERÍM... vo veľkej dôvere, že náš Pán má moc zmeniť chod vecí, že on je Boh, ktorý môže všetko.

Budeme ďakovať za všetky milosti, ktoré sme v kaplnke dostali. Za každú vysušenú slzu, za novú nádej, za útechu a pokoj, za svetlo do našich problémov, za dar spoločenstva, za radosť, ktorá vystriedala strach, za uzdravenie mnohých sŕdc. Za všetky tie roky, ktoré sme v našej kaplnke mohli byť každý deň pri Pánových nohách. Za každého človeka, ktorý prišiel.

Prajeme Vám požehnané dni. Spojené v modlitbe a láske.

Za MM  mama Jana Pajanová

Duch Pána, Boha, je nado mnou, pretože ma Pán pomazal:
poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom,
oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie,
ohlásiť rok milosti Pána a deň pomsty nášho Boha,
aby som potešil všetkých zarmútených a tým, čo oplakávajú Sion, dal veniec namiesto popola, olej plesania namiesto smútku, rúcho radosti namiesto ducha skleslého.
Budú sa volať dubmi spravodlivosti, sadenicou Pána na jeho oslavu. Iz 61, 1 – 3


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.