… je pripravené. Nateraz pre chlapov, ktorí budú maľovať interiér kostola sv. Anny a Joachima. Vďaka všetkým darcom, ktorí venovali materiál a prácu, vďaka členom farskej ekonomickej rady za námahu aj Janke Radovej…

Vďaka tomuto spoločenstvu služby na fotografii sme si v nedeľu 1. mája mohli po svätej omši o 10.00 vychutnať nielen domáce sladké pečivo a kávu alebo čaj, ale i naše vzájomné spoločenstvo. Ďakujeme.

Sledujte nás: