Pod vedením ThDr. Štefana Novotného, PhD., rektora Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, organizujú bohoslovci v našej arcidiecéze šiesty ročník Miništrantskej univerzity, ktorá sa uskutoční v termíne od 11.07.2022 do…

Sledujte nás: