Už tradične sa 13-tého v mesiaci prišli veriaci do nášho chrámu FPM pokloniť Panne Márii v modlitbovom večeradle a prosiť o príhovor u svojho syna Pána Ježiša pri sv. omši….

Sledujte nás: