K peším pútnikom z Trebišova sme sa v odpustovú nedeľu aspoň symbolicky pripojili aj my z Čemerného. Vďaka všetkým zúčastneným za spoločnú púť do Baziliky Narodenia Panny Márie. Snáď zase…

Po roku sme mohli opäť privítať v sobotu 9.9. peších pútnikov z Trebišova, ktorí každoročne takto prichádzajú na vranovský odpust a zastavujú sa aj v našej farnosti. Vďaka tímu našich…

Sledujte nás: