V nedeľu podvečer sme sa v našom farskom chráme stretli výnimočne a vôbec prvýkrát pri adorácii spojenej s chválami, ktoré pripravilo spoločenstvo z tkz. farských evanjelizačných buniek. Celou adoráciou a večerom chvál, ďakovaní a prosieb…

Sledujte nás: