Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach ponúka mladým tieto tri aktivity: 1.) Volejbalový turnaj mládeže Košickej arcidiecézy – v sobotu 6.4.2024 v Športovej hale Hotelovej akadémie v Prešove na ul. Okružnej 3054/18. Súťažiť sa…

Prvá pôstna kázeň s otcom Petrom Ceľuchom, špirituálom Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, sa v našom farskom chráme konala v prvú pôstnu nedeľu popoludní. Otec Peter nám prednášal v pôstnom období…

Sledujte nás: