V dnešnú druhú pôstnu nedeľu (25.2.2024) popoludní sme v našom chráme vytvorili pekné spoločenstvo s Ježišom pri Krížovej ceste mužov a Pôstnej kázni, podobne ako ho s ním vytvorili jeho traja učeníci…

Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach ponúka mladým tieto tri aktivity: 1.) Volejbalový turnaj mládeže Košickej arcidiecézy – v sobotu 6.4.2024 v Športovej hale Hotelovej akadémie v Prešove na ul. Okružnej 3054/18. Súťažiť sa…

Prvá pôstna kázeň s otcom Petrom Ceľuchom, špirituálom Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, sa v našom farskom chráme konala v prvú pôstnu nedeľu popoludní. Otec Peter nám prednášal v pôstnom období…

Hudba, zábavná atmosféra, pocit radosti, i šťastný smiech detí sa ozýval v priestoroch tančiarne pri ZŠ Kukučínova uplynulú nedeľu. Dôvod? Karneval, sprevádzaný nie len veselými pesničkami a tancom, ale aj…

Page 1 of 731 2 3 73
Sledujte nás: