COVID-19 SEMAFOR

                                                                                                                                          Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 27.9. - 3.10. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Marta Vardžiková.


Na budúcu nedeľu je 106. svetový deň migrantov a utečencov, ustanovený pápežom sv.
Piom X. v roku 1914.


Prvé sväté prijímanie: Rodičov detí prihlásených v tomto školskom roku na 1.sväté prijímanie
prosím o krátke stretnutie o týždeň v nedeľu 27. 9. popoludní o 15:30 v kostole.


Spevácke zbory až do odvolania nemajú nácviky.


Úmysly pútnikov: Do takto označenej zásuvky v skrini pri hlavnom vchode kostola môžete
vhadzovať vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na „Fatimskú trinástku“, teda pri
pútnickej omši 13. každý mesiac od mája do októbra.


2%: Ešte stále môžete venovať 2 % z vašich daní pre naše združenie Pro Nobis. Formulár je k
dispozícii na stiahnutie z našej webovej stránky a vytlačený pri východe z kostola.


Rozpis lektorov:
26. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – p. Baranová, p. Sabolová; 10.00 hod. – P. Tóth,
rod. Slivková.


Ohlášky:
Milan FEDORIŠÍN, syn Milana a Márie rod. Mihalčovej, bývajúci vo Vranove nad Topľou, a
Mgr. Martina SOTÁKOVÁ, dcéra Alfonza a Márie rod. Feníkovej, bývajúca vo Vranove nad
Topľou, ohlasujú sa 3. krát.Strana 1 z 333

© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.