Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

26. 11. 2020 bolo zasadnutie Bezpečnostnej rady okresu (BRO) Vranov nad Topľou k vývoju pandémie COVID-19 v našom okrese. Od 27. 11. 2020 sa ruší opatrenie

BRO Vranov nad Topľou platné do 30. 11. 2020. Aktuálne môže byť znova počas bohoslužby šachovnicovým spôsobom obsadených 50 % miest na sedenie.

Od 27. 11. 2020 platí nové opatrenie,  na základe ktorého sa bude každý štvrtok vyhodnocovať 7 dňový priemer pozitívnych a na základe prepočtu na počet obyvateľov

danej obce sa určí percento pozitívnych prípadov. Obce, ktoré budú mať nakazených menej ako 1 %, budú fungovať v režime platnom pre celú SR. Pre obce, ktoré

budú mať nakazených viac ako 1 %, budú platiť samostatné opatrenia vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) Vranov nad Topľou, a to redukcia

počtu veriacich v kostoloch na 1/3 kapacity kostola vypočítanej z miest na sedenie. Obce, kde sa zaznamená prudký nárast nákazy, dostanú samostatné opatrenia

vydané RÚVZ Vranov nad Topľou (redukcia počtu veriacich v kostoloch na maximálne 6 až 10 osôb podľa veľkosti kostola, pri extrémnom náraste pozitívnych prípadov

môže prísť aj tvrdšie opatrenie).

Antigénové testovanie prebieha pre všetkých obyvateľov okresu na odbernom mieste v nemocnici v pondelok až piatok v čase od 8:00 do 16:00 hod. Antigénový test je

poskytovaný zadarmo. PCR testovanie prebieha na základe objednávky cez COVID PAS tak ako doteraz.

 

 Strana 1 z 334

© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.