Hygienik

                                                                                                                                                       Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                 

4.veľkonočná nedeľa

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 19.5. - 25.5. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Feníková.
Májová pobožnosť: Počas mája budeme sv. omše začínať májovou pobožnosťou.
Dnes je deň matiek.
Turíčna novéna v Gaboltove: Program pre náš dekanát je na výveske. Kontaktné tel. číslo:
057/4423969.
Preskúšanie birmovancov podľa oznámených otázok z katechizmu pre mladých bude v
sobotu 18. mája o 14:30 v priestoroch fary.
Odpust vo vechci: Na budúcu nedeľu poputujeme o 9:15 v procesii na odpustovú slávnosť sv.
Jána Nepomuckého do Vechca. Preto v našom kostole nebude sv. omša o 10:00.
Nácvik zborov: Zbor dospelých nacvičuje každú stredu v kostole po sv. omši, delené skúšky
sú podľa dohody. Detský zbor nacvičuje v sobotu o 13:30 v pastoračnom centre.
Úmysly pútnikov: Do takto označenej skrinky vzadu na stolíku s novinami môžete vhadzovať
vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na „Fatimskú trinástku“, teda pri pútnickej
omši 13. v mesiaci od mája do októbra.
Aktuálna farská ekonomická rada pôsobiaca od roku 2007 ma týchto členov: Ing. Miroslav
Bača, Helena Baníková, Ing. Juraj Feník, Ing. Eduard Hrubovský, Ján Jenčo, Júlia Kölešová, Ing.
Michal Mudrák, Helena Musáková, Štefan Nutár, Ján Sabol. Týmto ľuďom som zároveň sľúbil,
že vzhľadom na dlhé a náročné obdobie, ktoré majú za sebou v službe farnosti, ich nebudem
oslovovať s ponukou do novej ekonomickej rady.
Medžugorie 2019: Pozývame vás na 7-dňový pútnický zájazd do Medžugoria v termíne 25. 8.
2019 až 31. 8. 2019 v cene 215 € (s poistením) na osobu. Nahlásiť sa môžete v sakristii
kostola. Informácie u o. Marcela.
Rozpis lektorov:
5. veľkonočná nedeľa: 08.00 hod. - r. Bačiková.© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.