Hygienik

                                                                                                                                                       Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                 

1. nedeľa v cezročnom období

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 19.1. - 25.1. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Magdaléna Diľová.
Zbierka „Tretia nedeľa“: Na budúcu nedeľu je tretia nedeľa v mesiaci a pri sv. omši bude
zbierka na interiérové doplnky kostola (sväteničky, svietniky). Po sv. omši môžete do krabičiek
prispieť na zbierku pre pastoráciu mládeže v Univerzitných pastoračných centrách a
Arcidiecéznom centre mládeže. Vďaka za všetky milodary.
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Každoročne od 18. do 25. januára trvá tento
modlitbový týždeň. Do spoločných aj súkromných úmyslov modlitieb pripojme úmysel za
jednotu kresťanov.
Zimný štadión: Ako farnosť máme k dispozícii korčuľovanie v STD Aréne každú nedeľu od
15:30 do 16:30. Prípadné zmeny budú oznámené. Poprosíme účastníkov korčuľovania o
poplatok 2 €, deti do 6 rokov 1 €. Osoba zodpovedná za vstupné bude určená.
Rozpis lektorov:
2. nedeľa v Cezročnom období: : 08.00 hod. – rod. Musáková; 10.00 hod. – rod.
Dzurovčinová.© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.