Hygienik

                                                                                                                                                       Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                 

3. nedeľa v cezročnom období

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 2.2. - 8.2. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Kurucová.
Dnes je 67. svetový deň malomocných a zároveň Nedeľa Božieho slova (ustanovená
pápežom Františkom v roku 2019 apoštolským listom Aperuit illis).

Sviece: Na budúcu nedeľu budeme pri sv. omšiach o 8:00 a 10:00 požehnávať sviece-
hromničky, ktoré ako sväteninu využívame počas roka pri modlitbe zvlášť v ťažkých chvíľach.

Na budúcu nedeľu (2. februára) je zároveň 24. svetový deň zasväteného života. Bol
vyhlásený pápežom sv. Jánom Pavlom II. v roku 1997.
Oznam pre účastníkov Fatimského plesu: V cene lístku na Fatimský ples (1. 2. 2020 o 19:00)
je zahrnuté: prípitok, predjedlo, hlavné jedlo, švédske stoly, voda, káva, 0,5 l vína na osobu,
ovocie a slané drobnosti. Počas plesu bude možné si zakúpiť tombolové lístky v hodnote
1€/1ks.
Karneval pre deti: Rodičia prvoprijímajúcich detí pozývajú všetky deti farnosti a ich rodičov
na karneval na ľade. Bude 16. februára od 15:30 do 16:30 v STD ARÉNE vo Vranove. Príďte
teplo oblečení, s korčuľami ale i bez nich, a hlavne podľa možnosti v maske. Prosíme všetkých
korčuliarov, aby v uvedenom čase, ktorý je vyhradený pre našu farnosť, prispôsobili svoje
správanie na ľade tejto akcii. Vítané sú sponzorské vecné poprípade finančné dary na ceny pre
deti. Tie možno priniesť na faru alebo do sakristie kostola. Kontaktnou osobou je o. Marcel.
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Dnes, 26. januára, o 15.00 hod. v evanjelickom
Chráme Ducha Svätého vo Vranove n. Topľou sa bude konať ekumenická bohoslužba za
jednotu kresťanov.
Nácvik zborov: V stredu po sv. omši nacvičuje v kostole zbor dospelých, v sobotu o 13:30 v
pastoračnom centre detský zbor (zvlášť pozývame prvoprijímajúce deti).
Zimný štadión: Ako farnosť máme k dispozícii korčuľovanie v STD Aréne každú nedeľu od
15:30 do 16:30. Prípadné zmeny budú oznámené. Poprosíme účastníkov korčuľovania o
poplatok 2 €, deti do 6 rokov 1 €. Osoba zodpovedná za vstupné bude určená.
Rozpis lektorov:
Obetovanie Pána: 08.00 hod. – rod. Nutárová; 10.00 hod. – p. Onderková, p. Lengvarská.© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.