Hygienik

                                                                                                                                                       Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                 

5. nedeľa v cezročnom období

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 16.2. - 22.2. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Feniková.
Pomazanie chorých: Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý sa každoročne slávi na
spomienku Lurdskej Panny Márie, bude v jeho predvečer, v pondelok 10. 2. pri sv. omši o
18:00 v našom farskom kostole udeľovaná sviatosť pomazania chorých tým, ktorí začínajú byť
„v nebezpečenstve smrti pre chorobu alebo starobu.“ (SC, č. 73) Prijímateľ sviatosti má byť v
stave posväcujúcej milosti.
Národný týždeň manželstva bude v nasledujúcom týždni, od 10. do 16. februára. Ide už o 10.
ročník tejto akcie na Slovensku. V rámci neho pozývame manželov našej farnosti na duchovnú
filmovú obnovu v piatok 14.2. o 18:45. v našom kostole a po nej na stretnutie pri čaji.
V sobotu 15. februára nebude večerná sv. omša. S nahlásenými pútnikmi sa popoludní
zúčastníme programu Pútnickej soboty v Pavlovciach nad Uhom.
Rady: Prosím o stretnutie farských rád – pastoračnú v stredu 12.2. po sv. omši, ekonomickú
vo štvrtok 13.2. po sv. omši.
2%: Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z vašich daní pre naše združenie Pro Nobis. Formulár je
k dispozícii na stiahnutie z našej webovej stránky.
Nácvik zborov: V stredu po sv. omši nacvičuje v kostole zbor dospelých, v sobotu o 13:30 v
pastoračnom centre detský zbor (zvlášť pozývame prvoprijímajúce deti).
Zimný štadión: Ako farnosť máme k dispozícii korčuľovanie v STD Aréne každú nedeľu od
15:30 do 16:30. Prípadné zmeny budú oznámené. Poprosíme dospelých účastníkov
korčuľovania o poplatok 1 €, deti majú vo februári korčuľovanie zadarmo. 16.2. majú všetci
vstup voľný (karneval). Osoba zodpovedná za vstupné bude určená.
Rozpis lektorov:
6. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Mudráková; 10.00 hod. – P. Fincický, D.
Vardžik.
Z farskej matriky: V mesiaci január prijali sviatosť krstu: Timea Liberková,
Marína Smoláková.
Rozlúčili sme sa s Máriou Scholtzovou.
Sobáše neboli žiadne.© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.