Hygienik

                                                                                                                                                       Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                 

6. nedeľa v cezročnom období

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 23.2. - 29.2. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Anna Kmeťová.
Výročie sobáša: Aj v tomto roku pozývame jubilujúcich manželov do Katedrály sv. Alžbety na
stretnutie s otcom arcibiskupom, kde dostanú osobitné požehnanie: 17. mája o 15:00 25.
výročie manželstva a 11. októbra o 15:30 50., 60. a 65. výročie manželstva. Manželia, ktorí
oslávia svoje jubileum v roku 2020, nech sa prihlásia u svojho farára: strieborné výročie – 25
rokov do 1. apríla 2020 a 50, 60 a 65 rokov manželstva do 15. septembra 2020.
2%: Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z vašich daní pre naše združenie Pro Nobis. Formulár je
k dispozícii na stiahnutie z našej webovej stránky.
Nácvik zborov: V stredu po sv. omši nacvičuje v kostole zbor dospelých, v sobotu o 13:30 v
pastoračnom centre detský zbor (zvlášť pozývame prvoprijímajúce deti).
Zimný štadión: Ako farnosť máme k dispozícii korčuľovanie v STD Aréne každú nedeľu od
15:30 do 16:30. Prípadné zmeny budú oznámené. Poprosíme dospelých účastníkov
korčuľovania o poplatok 1 €, deti majú vo februári korčuľovanie zadarmo. Osoba zodpovedná
za vstupné bude určená.
Rozpis lektorov:
7. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – p. Baranová, p. Sabolová; 10.00 hod. – P. Tóth,
R. Čelková.© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.