Hygienik

                                                                                                                                                       Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                 

Piata Veľkonočná nedeľa

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

13. mája slávime v našom farskom kostole slávnosť titulu kostola (odpust). Už omša v utorok
večer bude z tejto slávnosti a v stredu, vo vlastný deň, budú sv. omše dve. Účasťou na sv. omši
oslávme patrónku nášho kostola, Fatimskú Pannu Máriu. Nebudeme organizovať ani v tento
deň ani v nasledujúce mesiace Fatimské trinástky, až do odvolania mimoriadnej situácie.
Ruženec o 20:00: Zvonom sa každý večer v túto hodinu zvolávame na spoločnú modlitbu
posvätného ruženca vo svojich domovoch za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy
COVID-19, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál.
Nová ekonómka farnosti: 22. apríla prebrala vedenie farskej ekonomickej agendy Ing. Zuzana
Hvozdíková. Pani Helene Banikovej ďakujem za jej službu, zvlášť za to, že bola ochotná po
vystriedaní členov farskej ekonomickej rady v minulom roku nadsluhovať doteraz.
Sv. omša: Stále máme mimoriadnu situáciu kvôli koronavírusu (!!!). Majme na pamäti, že až
do odvolania zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a
sviatky. Účasť je od stredy 6. mája síce možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a
sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a
verejnoprávnych médií. Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným
rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku
ešte zvážia. V kostole sú označené miesta - 44 miest dole, 28 miest na chóre, ktoré môžete
zaujať (rešpektujte pokyny kostolníka, prosím). Ak bude záujem o účasť na sv. omši väčší,
ostatní musia zostať vonku pri kostole. Či v kostole alebo mimo kostola zachovajme odstup
medzi sebou aspoň 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti).
Spoveď: Vo všedné dni bude možné sa vyspovedať pri okne kancelárie (aby sme predišli
zhromažďovaniu sa v uzavretom priestore kostola). Nezabudnime prísť s rúškom na tvári! Aj
pred spoveďou dodržujme odstup od seba aspoň 2 metre. Ak vám svedomie nezaťažuje
ťažký hriech (v nedele a ani na Veľkú noc ste sa nemohli zúčastniť sv. omší, v tomto prípade
nejde o zanedbanie a teda ani o hriech), pristupujte ku sv. prijímaniu a postupne počas
nasledujúcich týždňov sa bude možné vyspovedať. Nedá sa vyspovedať všetkých naraz. A nie
je to azda ani nevyhnutné.
Nedeľa: Sväté omše majú mať kratšie trvanie, stále je účasť dobrovoľná, ale budeme mať k
dispozícii 4 nedeľné sv. omše: v sobotu večer s platnosťou na nedeľu a v nedeľu dopoludnia
tri (ráno o 730 je sv. omša vyhradená pre seniorov). Ak to bude možné a potrebné budeme
takto nedeľu sláviť aj naďalej počas trvania mimoriadnej situácie (zároveň ale stále platí
dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a vo sviatok). Pri nedeľnom slávení bude možné využiť
na zúčastnenie sa sv. omše priestor kostola (na označených miestach) i priľahlé priestory
okolo kostola (parkovisko a dvor), ktoré budú ozvučené. Prichádzajte s rúškom na tvári a
počas sv. omše zachovajte, prosím, odstupy aspoň 2 metre.

vYdÁvA

Združenie veriacich PRO NOBIS čemerné

Tehelná 266, 093 03 Vranov nad Topľou; tel.č. 057/4426 286; 0908 047 220;
Redakciu vedie: M. Stanko; Jazyková úprava: M. Majzlíková; Grafická úprava: R. Majzlík
Vaše pripomienky, príspevky a návrhy čakáme na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. vždy vo štvrtok do 12:00
Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.
LItURgIcKý PROgRAM Od 11.05.2020 dO 17.05.2020© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.