Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hygienické obmedzenia

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č.355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. Slávenie verejných bohoslužieb teda zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza.

Sväté omše v našej farnosti budú v nasledujúcich dňoch od pondelka do soboty o 18.30 (v zimnom čase o 18.00) a v nedeľu o 9.00 s účasťou 6 ľudí - kňaz, kostolník a 4 môžu byť tí, ktorí majú slúžený úmysel.

Z dôvodu zákazu zhromažďovania sa počas žiadnej svätej omše slávnej v našom farskom kostole (ani počas nedeľnej) nebudú zapnuté vonkajšie reproduktory. Zostaňte, prosím, doma, kým sa pandemická situácia nezlepší.

Obrady krstu, sobáša a pohrebu sa môžu naďalej konať, ale s obmedzením počtu jedna osoba na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy.

Za porozumenie ďakujem. Modlím sa za vás všetkých, zvlášť pri nedeľnej svätej omši.

o. Marcel© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.