Hygienik

                                                                                                                                                       Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                 

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

V rámci povolenia zúčastňovať sa bohoslužieb bude platiť nasledovné:
Stále máme mimoriadnu situáciu kvôli koronavírusu. Majme na pamäti, že až do
úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz
od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť bude od stredy 6. mája
síce možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú
pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych
médií. Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre
starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte
zvážia.
VŠEDNÉ DNI: Od stredy 6. mája začneme sláviť sv. omše s obmedzeným počtom
zúčastnených. V kostole sú označené miesta, ktoré môžete zaujať. Ak bude záujem o
účasť na sv. omši väčší, ostatní musia zostať vonku pri kostole. Vo všedné dni bude možné
sa vyspovedať pri okne kancelárie (aby sme predišli zhromažďovaniu sa v uzavretom
priestore kostola). Nezabudnime prísť s rúškom na tvári! Aj pred spoveďou aj pri sv.
omši dodržujme odstup od seba aspoň 2 metre.
NEDEĹA: Na nedeľu 10. mája sme mali plánovanú odpustovú slávnosť Fatimskej Panny
Márie. Nebude tak, ako býva po iné roky. Sväté omše majú mať kratšie trvanie, stále je
účasť dobrovoľná, preto upustíme od slávenia odpustu; odvolal som aj pozvaného
slávnostného celebranta-kazateľa. Budeme mať dopoludnia 3 nedeľné sv. omše a sv.
omšu v sobotu večer s platnosťou na nedeľu (v nedeľu ráno 7:30 je sv. omša vyhradená
pre seniorov). Ak to bude možné a potrebné budeme takto nedeľu sláviť aj naďalej
počas trvania mimoriadnej situácie (zároveň ale stále platí dišpenz od účasti na sv. omši
v nedeľu a vo sviatok). Pri nedeľnom slávení bude možné využiť na zúčastnenie sa sv.
omše priestor kostola (na označených miestach) i priľahlé priestory okolo kostola
(parkovisko a dvor), ktoré budú ozvučené. Prichádzajte s rúškom na tvári a počas sv.
omše zachovajte, prosím, odstupy aspoň 2 metre.© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.