Hygienik

                                                                                                                                                       Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                 

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Košická arcidiecéza, Mons. Bernard Bober – Inštrukcie III. / COVID-19

„Animat me exemplum multorum“

Oduševňuje ma príklad mnohých našich kňazov, ktorí s veľkým nasadením, cez
všetky výdobytky techniky, živo komunikujú so svojimi veriacimi, informujú ich, modlia sa
s nimi na diaľku a za všetkých denne slúžia sv. omše za zatvorenými dverami kostolov. Naši
ochotní kňazi, s menším či väčším rizikom ohrozenia svojho zdravia, vysluhujú nevyhnutné
obrady, akými sú v tomto čase neodkladné krsty a pohreby.
V posledných inštrukciách a odporúčaniach sme informovali o spôsobe podávania
Eucharistie a vysluhovaní sviatosti zmierenia v období epidémie. Situácia sa však každým
dňom komplikuje. Podľa všeobecne známej mienky odborníkov a tiež vďaka rozumným
postrehom našich duchovných otcov z terénu, je potrebné upresniť, že vysluhovanie sviatosti
zmierenia sa teraz musí obmedziť iba na nevyhnutné prípady. Prosím
všetkých veriacich, aby tento stav rešpektovali a boli ešte trpezliví. Keď táto situácia
o niekoľko týždňov pominie, bude veľa možností ako spomínané sviatosti prijať s najväčšou
úctou a láskou. Láska sa síce nebojí riskovať, ale vie aj všetko zniesť a byť trpezlivá. Naplno
nech sa využívajú duchovné inšpirácie, ktoré sú bohato ponúkané cez médiá. S veľkou
vďakou oceňujem iniciatívu premiéra SR smerujúcu k posilneniu vysielania priamych
prenosov svätých omší vo verejnoprávnej televízii.
V tejto situácii naozaj nejde o obmedzovanie slobody vierovyznania, ani o prejavy
zbabelosti zo strany duchovných pastierov. Neporovnávajme tieto mimoriadne udalosti ani
s reštrikciami komunizmu, ani s epidémiami moru či cholery. To, čo prežívame teraz, je
niečo úplne nové. Terajšie obmedzenia majú za cieľ nešíriť mimoriadne nákazlivú infekciu.
Ak by kňazi riskovali iba svoj život, výzva k ich odvahe by azda ešte bola na mieste. Aj tak,
nevyhnutné prípady, hlavne v ohrození života, si budú vyžadovať ich nevyhnutnú a odvážnu
reakciu. No tu ide aj o zdravie a životy tých, ktorí sa môžu nakaziť od nič netušiacich,
asymptomatických a navonok zdravých pastierov. Vyzerá to tak, že obmedzenie stretávania
je teraz tým najúčinnejším preventívnym opatrením. Dodržiavajme ho a buďme zodpovední!
Drahí bratia a sestry, vyprosujem vám všetkým veľa trpezlivosti, silu z modlitby
a čítania Božieho Slova, útechu Božej Matky Panny Márie a pokoj srdca pri aktivovaní
dokonalej ľútosti i duchovného svätého prijímania. Živme v sebe silnú nádej, že tento čas
skúšky sa raz skončí a my sa budeme môcť stretnúť pri slávení Eucharistie.
S požehnaním

Mons. Bernard Bober
arcibiskup – metropolita

Košice 25. marca 2020© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.