Hygienik

                                                                                                                                          Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                      Info k táboru

                                                                                                                                Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

 

13.07. Pondelok

Spomienka na fatimské zjavenie

 

17.30 Modl. večeradlo

18.30 Sv. omša ZBP Anna Mušinská (60 rokov) (na úmysly pútnikov celebruje p. Martin Gajarský, OSPPE)

 

14.07. Utorok

 

7.00 Sv. omša + Radovan

 

15.07. Streda

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

 

18.00 Spoveď

18.30 Sv. omša ZBP Martin a Danka Jenčoví (25. výročie sobáša)

 

16.07. Štvrtok

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej (ľubovoľná spomienka)

 

 

17.30 Poklona Olt. sv.

18.30 Sv. omša + Ján Bumbera

 

 

17.07. Piatok

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov (spomienka)

 

18.00 Sv. spoveď

18.30 Sv. omša + Anna Krajčovičová

 

18.07. Sobota

Večerná sv. omša z nasledujúcej nedele

 

17.30 Modl. večeradlo

18.30 Sv. omša + Viktória (15. výročie)

 

19.07. Nedeľa

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

8.00 Sv. omša za farnosť

10.00 Sv. omša ZBP Danka (50 rokov) s rod.

14.30 Sv. ruženecStrana 1 z 330

© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.