Hygienik

                                                                                                                                                       Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                 

26. Nedeľa v cezročnom období

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

 

30.09. Pondelok

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

 

17.00 Spovedanie

18.30 Sv. omša + Michal Vasiľ

19.15 Poklona Olt. sv.

 

01.10. Utorok

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi

 

7.00 Sv. omša ZBP Anna, Dominika, Simona, Martina

 

02.10. Streda

Svätých anjelov strážcov (spomienka)

 

17.00 Spovedanie

18.30 Sv. omša (detská) + Ján a Anna Bindasoví

 

03.10. Štvrtok

Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania

 

16.30 Spovedanie + poklona

18.30 Sv. omša ZBP Bystrík a Ján

 

04.10. Piatok

Sv. Františka Assiského (spomienka) Prvý piatok v mesiaci

 

17.00 Spovedanie

18.30 Sv. omša (mládežnícka) Za ctiteľov BSJ a členov RB

 

05.10. Sobota

Prvá sobota v mesiaci

 

7.00 Modl. večeradlo 

8.00 Sv. omša ZBP Ján a Mária (50 rokov manželstva)

18.30 Sv. omša za farnosť

 

06.10. Nedeľa

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

8.00 Sv. omša ZBP Jozef (75 r.)

10.00 Sv. omša ZBP Miroslav Hencovský (80 r.)

14.30 Sv. ruženec + výmena tajomstiev© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.